Integration services

Behåll besökarna på din hemsida! Det kan vara svårt om du bara länkar till t ex laga.se. Utnyttja möjligheten med vår Integration Services där just dina delar blir sökbara i Orion-databasen.

Tjänsten görs möjlig av den avancerade WebService-kopplingen mellan Orion och din hemsida. Det är endast de delar du själv har i lager som är sökbara.

Kontakta oss för demonstration.