FenFoto – den smarta fotoappen

Att fotografera varje del som ska läggas in i Orion via Fenix blir ett tidsödande arbete om du gör det manuellt. Med Fenfoto sparar du massor av tid och kvaliteten på bilddata blir högre.

FenFoto är utvecklat av vår samarbetspartner PC Support i Jönköping. Företaget har stor erfarenhet av att utveckla användarvänliga applikationer. Dessutom har PC Support arbetat med försäljning, installation och support av Fenix sedan 1995.

Med FenFoto installerat tillsammans med någon av de kameror vi rekommenderar* blir registreringen av delar och bildhaneringen ett integrerat och smidigt arbete.

Kontakt oss for en demonstration av programmet.

*För att läsa om rekommenderade och kompatibla kameror, klicka här.