Hårdvara

I Fenix 5 och Fenix Studio har vi stöd för, och vet att följande hårdvara fungerar tillsammans med systemet och med annan hårdvara. Vi rekommenderar starkt att ni använder följande hårdvara.

Kamera

Axis 206W/206 och Axis 210
Axis IP-kameror Installation

Sony och övriga IP-kameror

Användning av valfri IP-kamera (Sony tex) Vilken kamera som helst kan användas som kan visa en kamera bild i ett Internet Explorer fönster. Vi använder oss av samma mjukvara från Axis för att kameror. Installera först mjukvara för Axis kameran enligt instruktion om du inte har gjort det sedan tidigare. Öppna sedan konstanterna för Demontering och fyll i uppgifterna enligt bild nedan, under rubriken ”Kamera”. Du ska ange samma sökväg till bilden som du anger då du ser bilden i Internet Explorer fönstret samt kryssa i kryssrutan till höger. För Sony-kameran blir det således: https://192.168.1.15/image samt ett kryss.

USB-kamera (web-kamera)
Från och med version 1.3.69 finns det möjlighet att använda sig av USB kamera (webkamera) för att fotografera bilar och delar. Om du använder dig av USB kamera finns det fler saker att tänka på än vid användandet av en IP-kamera. Du måste veta vad programmet som kameran tar bilder med heter. Du måste veta eller ställa in vart bilderna lagras samt du måste veta vad bilderna döps till. Följande exempel visar inställningarna för Logitech webkamera enkla program ’ Imagestudio ’.

1. Ange hela sökvägen till usbkamera programmet.
ex. ” C:\Program\Logitech\ImageStudio\ImgStud.exe ”

2. Ange hela sökvägen till foldern där kamera programmet lagrar bilderna.
ex. ” C:\Documents and Settings\anv\Mina dokument\Mina bilder\ImageStudio\Album\Pictures and Videos\ ”

3. Ange namnet på bild filen som skapas tex om bilden som sparas heter ”Picture 1.jpg” så kan man ange ” Picture ” så hittar Fenix Studio automatisk bilden. När inställningarna är färdiga borde man ha följande utseende på ”Konstanter Demontering”. 

Alla inställningar som rör USB kamera är maskinunika och förutsätter att det finns en USB kamera ansluten till maskinen. Man kan även samtidigt använda den vanliga IP-kameran.

Etikettskrivare

Dymo Labelwriter 450 Turbo

Steg för steg instruktion för att installera Dymo LabelWriter 450 Turbo ettiketskrivare.

Skriv gärna ut instruktionerna. Höger klicka och välj skriv ut.

Följande steg för steg instruktioner hjälper dig att installera program och drivrutiner till din Dymo skrivare för användning tillsammans med Fenix Studio.

  1. Läs igenom installationsavisningen till skrivaren och kör installationen från den medföljande CD-skivan.
  2. Efter att installationen har gått färdigt, starta programmet Dymo Label v.8. Under hjälpmenyn (Help) finns ”Check for Updates…”, välj detta och klicka ”OK”. Följ instruktionerna på sidan som visas och hämta uppdateringen.
  3. Efter att installationen har gått färdigt bör aktuella drivrutiner finnas på datorn.
  4. Nästa steg i processen utförs i Fenix. Under ”Registerunderhåll Fenix – Konstanter skrivare”. Klicka på ändraknappen och välj Dymo LabelWriter 450 Turbo genom att klicka på ”Skrivare klisteretiketter”. Observera att kryssrutan ”Dymo fix” ska vara markerad för den här modellen och senare.
  5. Nu kan du använda skrivaren i Fenix. Första gången du väljer ”Skriv klisteretikett” kommer Fenix att hämta etikettmallar och en dll-fil (interop.dymo.dll) från vår server. Mallarna placeras på er server i en mapp ”DYMO” i på samma plats som Fenix_Studio.lbs ligger, dll-filen ligger i mappen …\OS33\xcomp på den lokala datorn.
  6. Färdigt.

OBS!

Dymo Turbo 330/400 tillverkas inte längre, nu heter skrivaren Dymo LabelWriter 450 Turbo. Det fungerar INTE med samma drivrutin som för tidigare modeller.