LÄS MER

Nu är det slut med dubbelförsäljning av delar på grund av lokala databaser. Fenix pratar hela tiden med den centrala databasen Orion och ger blixtsnabba besked.

Fenix

Läs mer

Höj effektiviteten genom att koppla smarta verktyg till Fenix. Bilder, Cabas-integration, frakthantering.

Smart integration

Logga in

Vi ger dig service on-line här på hemsidan.

Service on-line

I bildemonteringarnas tjänst sedan 1983…

Fenix är resultatet av nära 40 års utveckling med inriktning mot bildemonteringsbranschen. Med Fenix tar du steget in i framtiden med ökad effektivitet och försäljning och därmed bättre lönsamhet. Central databas! Ingen dubbelförsäljning! Smarta verktyg för datainsamling, exponering av dina produkter och frakthantering.